Văn Bản Dự Thảo
vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Xây dựng
Trích yếu:
vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị
Nội dung:
vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
29/09/2020 30/10/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý