Văn Bản Dự Thảo
Về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:
Về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
16/11/2020 08/12/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý