Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về giao quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, suối, rạch trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Trích yếu:
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về giao quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, suối, rạch trên địa bàn tỉnh
Nội dung:
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về giao quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, suối, rạch trên địa bàn tỉnh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
03/02/2020 10/02/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý