Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định số 2200/QĐ-TTg 
Số Ký hiệu:
số 2200/QĐ-TTg 
Ban hành:
22/12/2020 
Người ký:
Vũ Đức Đam 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/12/2020 
Trích yếu:
Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 
Nội dung Tập tin Đính kèm: