Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định số 2117/QĐ-TTg  
Số Ký hiệu:
số 2117/QĐ-TTg  
Ban hành:
16/12/2020 
Người ký:
Vũ Đức Đam 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/12/2020 
Trích yếu:
Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  
Nội dung Tập tin Đính kèm: