Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định số 5302/QĐ-BYT  
Số Ký hiệu:
số 5302/QĐ-BYT  
Ban hành:
21/12/2020 
Người ký:
Đỗ Xuân Tuyên 
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
21/12/2020 
Trích yếu:
Phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: