Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 109/2020/TT-BTC  
Số Ký hiệu:
109/2020/TT-BTC  
Ban hành:
25/12/2021 
Người ký:
Đỗ Hoàng Tuấn Anh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
08/02/2021 
Trích yếu:
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: