Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định số 2259/QĐ-TTg  
Số Ký hiệu:
2259/QĐ-TTg  
Ban hành:
30/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/12/2020 
Trích yếu:
Phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 
Nội dung Tập tin Đính kèm: