Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định số 5423/QĐ-BNN-TCLN  
Số Ký hiệu:
5423/QĐ-BNN-TCLN  
Ban hành:
31/12/2020 
Người ký:
Hà Công Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/12/2020 
Trích yếu:
phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nội dung Tập tin Đính kèm: