Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định 154/2020/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
154/2020/NĐ-CP 
Ban hành:
31/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
01/01/2021 
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
Nội dung Tập tin Đính kèm: