Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg  
Số Ký hiệu:
38/2020/QĐ-TTg  
Ban hành:
30/12/2020 
Người ký:
Vũ Đức Đam 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/02/2021 
Trích yếu:
ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: