Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định số 13/QĐ-TCDT 
Số Ký hiệu:
13/QĐ-TCDT 
Ban hành:
12/01/2021 
Người ký:
Phạm Vũ Anh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
12/01/2021 
Trích yếu:
Điều chỉnh các Quyết định số 535/QĐ-TCDT ngày 01/9/2020; số 728/QĐ-TCDT ngày 25/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: