Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
397
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1số 122/NQ-CPVề việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng Chính phủ
 
2967/QĐ-UBND

Về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trìnhđiện tử giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
32845/QĐ-UBND20/11/2020Về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
42836/QĐ-UBND18/11/2020Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
52780/QĐ-UBND12/11/2020công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
62747/QĐ-UBND09/11/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
734/2020/TT-BTTTT06/11/2020Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz”Bộ Thông tin và Truyền thông
 
82703/QĐ-UBND04/11/2020Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
92704/QĐ-UBND04/11/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
102691/QĐ-UBND03/11/2020

Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
112665/QĐ-UBND 30/10/2020Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
122666/QĐ-UBND 30/10/2020Về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
132623/QĐ-UBND26/10/2020về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
142622/QĐ-UBND23/10/2020Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1532/2020/NĐ-CP19/10/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luậtChính phủ
 
1632/2020/QĐ-TTg19/10/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Chính phủ
 
17154/NQ-CP19/10/2020Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Chính phủ
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa