Banner
13/10/2017 17:00:00
​ Tính đến tháng 9 năm 2017 Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện Tân Châu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức thành viên mặt trận, công ty, xí nghiệp và các tầng lớp nhân dân đóng góp quỹ "Vì người nghèo" được trên 1, 5 tỷ đồng.  Trong đó, huyện vận động trên 800 triệu đồng, cấp xã vận động gần 700 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đó ...
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 342805
Số lượt đang online: 65