17/11/2020 16:00:00
​             Nhằm phục vụ cho công việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với các hộ nghèo năm 2021, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Sáng ngày 17/11, UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm ...
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1715676
Số lượt đang online: 25