Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới xã Tân Hưng năm 2017

Thứ ba - 26/12/2017 18:00 773 0

Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới xã Tân Hưng năm 2017

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐẠT:

Đến nay xã Tân Hưng đạt 17/19 tiêu chí. Trong đó: có quyết định công nhận 11 tiêu chí gồm: Tiêu chí 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19.

Còn lại 06 tiêu chí chưa có quyết định:

- Tiêu chí 2: Giao thông

- Tiêu chí 6: cơ sở vật chất văn hóa

- Tiêu chí 10: Thu nhập

- Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất

- Tiêu chí 16: Văn hóa

- Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị tiếp cận pháp luật

* Còn lại 02 tiêu chí chưa đạt:

- Tiêu chí 5: Trường học

- Tiêu chí 15: Y tế.

II.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ:

1. Tiêu chí 1: Quy hoạch (Đạt)

1.1: Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn.

UBND xã Tân Hưng đã quy hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã được UBND huyện phê duyệt và tiến hành công bố công khai đúng quy định

1.2: Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy định:

UBND xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung của xã và triển khai thực hiện đúng quy hoạch.

Đến nay UBND xã đã có quyết định công nhận số 1664/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 của UBND huyện Tân Châu

Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch, đã có quyết định công nhận số 3328, ngày 31/8/2017.

Hoàn chỉnh chỉnh sử bổ sung đề án xây dựng NTM gửi về trên đúng quy định.

2. Tiêu chí 2: Về giao thông

Trên địa bàn xã Tân Hưng xây dựng được 102 tuyến đường.

2.1: Đường xã và đường từ trung tâm xã  đến đường huyện được nhựa hóa hoặc đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm:

-  do xã có đường tỉnh lộ 785 đi qua xã đã được nhựa hóa kết nói từ xã tới trung huyện đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm có đường tỉnh 03 tuyến, huyện 03 tuyến

2.2: Đường trục ấp và đường liên ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiên quanh năm:

- Xã có 3 tuyến đường trục ấp, liên ấp. được cứng hóa  đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

2.3: Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa:

- Đường ngõ xóm đã được xây dựng 63 tuyến

2.4: Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng thuận tiện quanh năm:

- Đường nội đồng đã được xây dựng 30 tuyến

Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đạt gửi Phòng KTHT huyện ngày 23/10/2017

3. Tiêu chí 3: Thủy lợi

Tiếp tục duy trì tiêu chí đã đạt được.

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động, đạt từ 80% trở lên:

Tổng diện tích được tưới tiêu thường xuyên trên địa bàn xã 3.820/4.300ha, đạt 88,33%.

3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai:

Trên địa bàn xã có 06 tuyến kênh, mương phục vụ tiêu nước với tổng chiều dài 14.050m. Chi cục thủy lợi thường xuyên phối hợp UBND xã kiểm tra, nạo vét các tuyến trọng điểm để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.

Đã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt về phòng KTHT huyện ngày 31/10/2017,

4. Tiêu chí 4: Điện (Đạt)

 - Chỉ tiêu 4.1: Hê thống điện đạt chuẩn

Xã được ngành điện lực trang bị hệ  thống điện đạt chuẩn quốc gia và phủ đều ở 06 ấp.

- Chỉ tiêu 4.2: Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn

Lưới điện quốc gia được tiếp tục mở rộng, tổng số hộ sử dụng điện hiện nay  trên địa bàn xã là 3.742/3.742 hộ đạt 100%.

Đã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt về phòng KTHT huyện ngày 31/10/2017

5. Tiêu chí 5: Trường học

Đến nay trên địa bàn xã Tân Hưng có 4/6 điểm trường đạt chuẩn, trường Mầm non Tân Hưng đã khởi công xây dựng giai đoạn II, còn lại  Trường THCS Tân Hưng, được chuẩn bị đầu tư xây dựng trong tháng 12 năm 2017.

6. Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa

  - Chỉ tiêu 6.1: Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao của toàn xã

Trong năm 2015 UBND xã đã được UBND huyện Tân Châu đầu tư xây dựng trung tâm VH - TT – HTCĐ xã, 05 phòng chức năng và đưa vào sử dụng .

- Chỉ tiêu 6.2: Xã có điểm vui chơi giải trí thể thao cho trẻ em, người cao tuổi:

Đã xây dựng các sân thể thao như sân bóng chuyển, sân cầu long khu vực trung tâm VHTT.HTCĐ của xã.

- Chỉ tiêu 6.3: ấp có nhà văn hóa  và nơi sinh hoạt văn hóa thể thao phục vụ cộng đồng:

Xã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 06/06 Nhà văn hóa ấp. Công tác vận động vốn đối ứng Nhà văn hóa đến nay 153.650.000đ/250.000.000đ đạt 61,46%. Tiếp tục vận động vốn đối ứng đạt 100% để mua trang thiết bị Nhà văn hóa.

7. Tiêu chí 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Hoàn thành công trình sửa chữa, xây dựng mới Chợ Tân Hưng, đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

 Công nhận đạt theo Công văn số 2416/SCT-QLTM ngày 21/11/2017 về việc xác nhận xã Tân Hưng đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

8. Tiêu chí 8 – Thông tin và truyền thông: Đạt

- Chỉ tiêu 8.1: Xã có điểm phục vụ Bưu chính

Xã có 01 điểm bưu điện văn hóa phục vụ trong lĩnh vực bưu chính.

- Chỉ tiêu 8.2: xã có dịch vụ diễn thông, internet

Trên địa bàn xã có  các điểm internet được kết nối đều cả 06 ấp.

- Chỉ tiêu 8.3: Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa phủ đều các ấp

Trên địa bàn xã có 10 cụm truyền thanh phủ đều ở 06 ấp và 01 cụm đặt tại xã.

- Chỉ tiêu 8.4: Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành:

Hiện nay xã có áp dụng các các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành hoạt động của xã, Bổ sung cổng thông tin điện tử của xã để đạt được tiêu chí này.

Có biên bản thẩm định duy trì đạt tiêu chí 8 của Phòng Văn hóa huyện ngày 24/8/2017

9. Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư: Đạt

- Chỉ tiêu 9.1: Nhà tạm dột nát:

Hiện nay trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát

- Chỉ tiêu 9.2: Trên địa bàn xã có  3.615 nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng, nhà chưa đạt chuẩn 157 căn.

Công nhận theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND huyện Tân Châu. Đến nay đã hoàn chỉnh hồ sơ tiếp tục duy trì gửi Phòng KTHT huyện.

10. Tiêu chí 10 - Thu nhập: Đạt

Hoàn thành công tác tổng điều tra thu nhập bình quân đầu người đạt mức 44 triệu đồng/năm theo quy định, Chu cục thống kê huyện tiến hành phúc tra một số hộ dân để có báo cáo kết quả thẩm định đạt chuẩn theo quy định.

11. Tiêu chí 11 - Hộ nghèo:

Tiến hành rà soát hộ nghèo năm 2017, tiến hành bình xét hộ nghèo đến nay giảm 34/3.742 hộ, đạt tỷ lệ 0,91% theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận đạt gửi Phòng LĐTBXH huyện ngày 20/10/2017

12. Tiêu chí 12Lao động có việc làm : Đạt

Tổng số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã là 9.764 lao động, số lao động có việc làm thường xuyên là 9.530/9.764 người chiếm tỷ lệ 97,60%. Trong đó:

- Lao động làm trong cơ quan hệ thống chính trị 207 lao động, tỷ lệ 2,15%

- Lao động trong ngành công nghiệp – xây dựng 947 lao động, tỷ lệ 9,85%

- Lao động trong ngành nông lâm nghiệp là 7.170 lao động, tỷ lệ 74,6%

- Lao động trong ngành thương mai – dịch vụ là 887 lao động, tỷ lệ 9,23%

- Lao động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề khác ở nông thôn: 186 lao động, tỷ lệ 1,94%

- Lao động không còn khả năng lao động (bệnh nặng, khuyết tật…) là 81 người, tỷ lệ 0,84%.

- Lao động trong lĩnh vực khác: 133 lao động, tỷ lệ 138%

Đã gửi hồ sơ tiếp tục duy trì về Phòng LĐTBXH huyện ngày 30/8/2017

13.Tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất: Đạt

- Chỉ tiêu 13.1: Xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012:

Công nhận theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND huyện Tân Châu về việc công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới Tiêu chí 13.

UBND xã xây dựng mới mô hình HTX Minh Phúc gồm 7 thành viên, vốn điều lệ 4 tỷ đồng, đến nay HTX Minh phúc đang củng cố mô hình để hoạt động.

UBND xã lập hồ sơ đề nghị tiếp tục duy trì QTD nhân dân Tân Hưng để đạt được tiêu chí này.

Chỉ tiêu 13.2: Xã có mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững:

Trên địa bàn xã có Nhà máy đường Thành Thành Công Tây Ninh tổ chức hợp đồng đầu tư trồng mía và bao tiêu sản phẩm hàng năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc trồng và tiêu thụ cây mía trên địa bàn xã.

Đã gửi hồ sơ tiếp tục duy trì về Phòng KTHT huyện ngày 23/10/2017

14. Tiêu chí 14 -  Giáo dục và đào tạo: Đạt

- Chỉ tiêu 14.1: Tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi theo quy định.

- Chỉ tiêu 14.2:

Có 92% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

Đã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt về huyện ngày 17/10/2017

- Chỉ tiêu 14.3:

Kết quả tổng điều tra cung cầu lao động năm 2016 toàn xã có 4.778/9764 đã qua đào tạo, đạt 48,93%

Công nhận theo quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tân Châu.

Đã gửi hồ sơ đề nghị tiếp tục duy trì đạt ngày 30/8/2017

15.Tiêu chí 15 - Y tế ( Dự kiến đạt trong năm 2017)

- Chỉ tiêu 15.1: Đến nay tổng số người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã là 10.239/15.138  thẻ, đạt 67,64%.

- Chỉ tiêu 15.2: Trạm y tế xã được xây dựng đạt chuẩn quốc gia với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 4.235.000.000đ.

- Chỉ tiêu 15.3: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)

Tổng số trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về chiều cao hiện nay là 187/911 trẻ, đạt 20,52%, tỷ lệ huyện giao trong năm 2017 là 20,54%.

16. Tiêu chí 16 - Văn hóa: Đạt

Tiếp tục duy trì đạt chuẩn 6/6 ấp văn hóa, Tiếp tục duy trì chuẩn xã văn hóa.

Đã được công nhận đạt chuẩn theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND huyện Tân Châu.

Huyện tiến hành kiểm tra chấm điểm cuối năm ngày 27/10/2017, đang chờ kết quả đánh giá cuối cùng của huyện.

17. Tiêu chí 17- Môi trường và an toàn thực phẩm: Đạt

- Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định: trên địa bàn xã có 3.771/3.771 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 100%.

Quyết định công nhận số 5376/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND huyện Tân Châu

Lập hồ sơ duy trì đạt gửi huyện ngày 17/11/2017

- Chỉ tiêu  17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: Trên địa bà xã có 33/33 cở sở có hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường, đạt 100%.

Lập hồ sơ duy trì đạt gửi Phòng tài nguyên huyện ngày 23/10/2017

- Chỉ tiêu 17.3: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn:

Số hộ tự thu gom rác thải và tiêu hủy đốt tại nhà trên địa bàn xã là 3.261/3.771 hộ đạt  86,5%

Lập hồ sơ duy trì đạt gửi Phòng tài nguyên huyện ngày 23/10/2017

- Chỉ tiêu 17.4 Về quy hoạch và xây dựng nghĩa trang.

Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch

Quy mô diện tích nghĩa trang: 33.485,5m2, Đã có quyết định ban hành quy chế nghĩa trang.

Đã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt về Phòng Văn hóa huyện

- Chỉ tiêu 17.5 Về chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định:

Lập hồ sơ duy trì đạt gửi Phòng tài nguyên huyện ngày 23/10/2017

- Chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

Tiến hành triển khai thực hiện khảo sát nhà ở dân cư có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn quy định.

Lập hồ sơ duy trì đạt gửi huyện ngày 13/11/2017

- Chỉ tiêu 17.7: Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trên địa bàn xã có 25 hộ chăn nuôi nhỏ lẽ có 21/25 hộ ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường. Đạt 84%.

Lập hồ sơ duy trì đạt gửi huyện ngày 17/11/2017

- Chỉ tiêu 17.8: Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trên địa bàn xã có 30 hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẽ tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm có 30/30 hộ đăng ký. Đạt 100%.

Lập hồ sơ duy trì đạt gửi huyện ngày 13/11/2017

18. Tiêu chí 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:

- Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ công chức xã đạt chuẩn:

Tổng số cán bộ công chức xã có 24/25 đồng chí (Đồng chí Bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã)

Hiện nay có 24/25 cán bộ, công chức đạt chuẩn.

UBND xã đã lập danh sách cán bộ, công chức chưa tham gia lớp bồi dưỡng QLNN gửi Phòng nội vụ huyện theo ý kiến chỉ đạo kết luận tại cuộc hợp BCĐ huyện Tân Châu gửi Phòng nội vụ huyện.

- Chỉ tiêu 18.2: Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định:

Hiện nay xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định như  Tổ chức đảng, Chính quyền và Đoàn thể chính trị – xã hội: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh xã).

- Chỉ tiêu 18.3: Đảng bộ, chính quyền xã đạt " Trong sạch vững mạnh":

 Đến cuối năm huyện chấm điểm công nhận Đảng bộ chính quyền đạt trong sạch vững mạnh, sẻ thực hiện cho chỉ tiêu này

- Chỉ tiêu 18.4: Tổ chức, chính trị xã hội đạt loại khá trở lên:

Cuối năm được chấm điểm công nhận đạt sẻ thực hiện cho chỉ tiêu này

- Chỉ tiêu 18.5: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định:

Đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đang tiến hành lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhập và trả kết quả của xã.

- Chỉ tiêu 18.6: Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ hỗ trợ người dể bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội:

Hàng năm UBND xã củng cố các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, CLB phát triển bền vững, tổ hoà giải các ấp nắm bắt kịp thời thông tin của những trường hợp, hoàn cảnh BLGĐ để có hướng tư vấn hoà giải kịp thời, không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình trong cộng đồng khu dân cư.

Ngày 20/10/2017 hoàn thành báo cáo chỉ tiêu 18.6 gửi Phòng lao động huyện xem xét hỗ trợ để đạt được chỉ tiêu này.

19. Tiêu chí 19 – Quốc Phòng và An ninh: Đạt

- Chỉ tiêu 19.1: Công nhận đạt theo quyết định số 6594/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Tân Châu đạt chỉ tiêu 19.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Lập hồ sơ đề nghị công nhận duy trì đạt gửi Huyện độ Tân Châu

- Chỉ tiêu 19.2: Được công nhận đạt chuẩn theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 4/01/2017  của UBND huyện Tân Châu.

Năm 2017 tiếp tục duy trì  tiêu chí đã đạt được.

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,307
  • Tháng hiện tại16,301
  • Tổng lượt truy cập2,109,206
Hỏi đáp
Họp không giấy
cong bao tay ninh
Công báo chính phủ
hop thu dien tu
Văn bản QPPL
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
Quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây