Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Châu, năm học 2023-2024

Thứ tư - 23/08/2023 08:05 3.336 0

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Châu năm học 2023 - 2024. Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển:

Tuyển dụng 105 chỉ tiêu bố trí công tác, giảng dạy tại các Trường: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học Trung học cơ sở trên địa bàn huyện, cụ thể:

+ Khối Mầm non: 27 chỉ tiêu (Giáo viên Mầm non, Mẫu giáo: 26 chỉ tiêu; Nhân viên Y tế: 01 chỉ tiêu).

+ Khối Tiểu học: 45 chỉ tiêu (Giáo viên Tiểu học: 27 chỉ tiêu; Giáo viên Tiếng Anh: 08 chỉ tiêu; Giáo viên Tin học: 09 chỉ tiêu; Nhân viên Kế toán: 01 chỉ tiêu).

+ Khối Trung học cơ sở: 33 chỉ tiêu (Giáo viên dạy Toán: 06 chỉ tiêu; Vật lý: 02 chỉ tiêu; Hóa học: 03 chỉ tiêu; Sinh học: 05 chỉ tiêu; Ngữ văn: 02 chỉ tiêu; Lịch sử: 01 chỉ tiêu; Địa lý: 02 chỉ tiêu; Giáo dục công dân: 02 chỉ tiêu; Tiếng Anh: 07chỉ tiêu; Tin học: 03 chỉ tiêu).

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

2.1. Điều kiện chung:

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Tiêu chuẩn ngạch cụ thể đối với từng vị trí:

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để xét tuyển cho từng vị trí việc làm như sau:

2.2.1. Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26):

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của Giáo viên Mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

2.2.2. Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29):

* Giáo viên Tiểu học:

- Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với Giáo viên Tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho Giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của Giáo viên Tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

* Đối với giáo viên dạy môn Tiếng Anh Tiểu học:

- Có bằng Cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn Tiếng Anh trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

- Phải có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

* Đối với giáo viên dạy môn Tin học Tiểu học:  

- Có bằng Cử nhân công nghệ thông tin trở lên hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn Tin học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

2.2.3. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32):

* Giáo viên Trung học cơ sở: 

- Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với Giáo viên Trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho Giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của Giáo viên Trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

* Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh Trung học cơ sở:

- Có bằng Cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn Tiếng Anh trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

- Phải có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

* Đối với giáo viên dạy môn Tin học Trung học cơ sở:

- Có bằng Cử nhân công nghệ thông tin trở lên hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn Tin học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

2.2.4. Kế toán viên trung cấp (Mã số: 06.032):

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

2.2.5.  Y sĩ hạng IV (Mã số: V.08.03.07):

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

- Sơ yếu lý lịch được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (theo quy định tại Mục V Kế hoạch này).

- Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì thí sinh phải kê khai “chuẩn đầu ra” vào Mục III Thông tin về quá trình đào tạo tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

* Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về thông tin kê khai. Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

4. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2023 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, khu phố IV, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại 02763.730388. Trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu Công văn đến của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chậm nhất lúc 17 giờ, ngày 21 tháng  9 năm 2023.

- Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh phải mang theo bằng cấp chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với thí sinh tốt nghiệp đại học không phải ngành sư phạm nhưng có chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy), chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để bộ phận tiếp nhận, đối chiếu.

5. Hình thức và nội dung xét tuyển:

Thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển viên chức theo 02 vòng (quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ).

* Vòng 01:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Sau khi kiểm tra phiếu đăng ký nếu đảm bảo các điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 02 theo quy định.

* Vòng 2:

- Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Hình thức và nội dung: Thực hành soạn giáo án cho một tiết dạy học trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành, nội dung được thực hiện trên giấy viết. Riêng nhân viên Kế toán làm một bài kiểm tra trên giấy để kiểm tra kiến thức.

6. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

- Thời gian dự kiến: xét tuyển trong tháng 10 năm 2023 (Ủy ban nhân dân huyện sẽ có thông báo cụ thể)

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu.

* Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu, số điện thoại: 02763 730388.

7. Lệ phí xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ kèm theo lệ phí xét tuyển là 500.000 đồng (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay192
  • Tháng hiện tại2,470
  • Tổng lượt truy cập2,355,100
Hỏi đáp
Họp không giấy
cong bao tay ninh
Công báo chính phủ
hop thu dien tu
Văn bản QPPL
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
Quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây