Thông báo Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Châu năm học 2022-2023

Thứ hai - 26/12/2022 15:08 181 0

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-SNV ngày 19/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Châu năm học 2022-2023.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển

Tuyển dụng 113 viên chức bố trí công tác, giảng dạy tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện, cụ thể:

+ Khối Mầm non: 28 người (Giáo viên dạy Mầm non).

+ Khối Tiểu học: 50 người (Giáo viên dạy Tiểu học: 31; Tin học: 07; Tiếng anh: 10; Thể dục: 02).

+ Khối Trung học cơ sở: 35 người (Giáo viên dạy Toán: 07; Vật lý: 03; Sinh học: 07; Ngữ văn: 03; Lịch sử: 01; Địa lí: 04; GDCD: 01; Tiếng anh: 07; Tin học: 02).

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

2.1. Điều kiện chung

Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật viên chức:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

+ Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Có lý lịch rõ ràng.

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

+ Phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Tiêu chuẩn ngạch cụ thể đối với từng vị trí

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để xét tuyển cho từng vị trí việc làm như sau:

2.2.1. Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26)

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của Giáo viên Mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

2.2.2. Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29)

* Giáo viên Tiểu học

- Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học,  Đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học các ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học theo quy định.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

* Đối với giáo viên dạy môn Tiếng Anh Tiểu học

- Có bằng Cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn Tiếng Anh trở lên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.  

- Phải có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

* Đối với giáo viên dạy môn Tin học Tiểu học  

- Có bằng Cử nhân công nghệ thông tin trở lên hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn Tin học trở lên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

2.2.3. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32)

* Giáo viên Trung học cơ sở 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm thuộc chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên đối với giáo viên Trung học cơ sở hoặc tốt nghiệp Đại học các ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trung học cơ sở theo quy định.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

* Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh Trung học cơ sở

- Có bằng Cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn Tiếng Anh trở lên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

- Phải có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

* Đối với giáo viên dạy môn Tin học Trung học cơ sở  

- Có bằng Cử nhân công nghệ thông tin trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn Tin học trở lên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển.

- Chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về thông tin kê khai.

4. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 01/02/2023 (trừ 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu (đường Lê Duẩn, khu phố IV Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) điện thoại số 02763.730388.

Lưu ý: Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh nhớ mang theo bằng cấp chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để bộ phận tiếp nhận đối chiếu.       

5. Hình thức và nội dung xét tuyển

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục theo hình thức xét tuyển và thực hiện theo 02 vòng như sau:

* Vòng 01:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Sau khi kiểm tra phiếu đăng ký nếu đảm bảo các điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 02 theo quy định.

* Vòng 2:

- Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Hình thức và nội dung: Thực hành soạn giáo án cho một tiết dạy học trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành, nội dung được thực hiện trên giấy viết.

- Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian thi thực hành: 90 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

6. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

* Vòng 01: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thời gian dự kiến: 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu.

* Vòng 2: Kiểm tra sát hạch.

- Thời gian dự kiến: 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu.

7. Lệ phí xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ kèm theo lệ phí xét tuyển 500.000 đồng (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính)

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay203
  • Tháng hiện tại696
  • Tổng lượt truy cập1,926,011
Hỏi đáp
Họp không giấy
cong bao tay ninh
Công báo chính phủ
hop thu dien tu
Văn bản QPPL
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
Quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây